Kinderen


School children

Research shows that 15% van onze schoolgaande kinderen kampt met leerproblemen, 3 to 5% Children until 16 jaar hebben last van ADHD en heeft 1 on the 5 kinderen een leerprobleem een concentratieprobleem of een vorm van faalangst.

These problems can arise from several causes, bijvoorbeeld wanneer het sympathische en parasympathische gedeelte van ons autonome zenuwstelsel niet goed in evenwicht zijn.

Also, the diet of your child counts certainly note, te veel geraffineerde suikers, chemical sweeteners, color / odor / flavor, en vaak ook grote tekorten van belangrijke voedingsstoffen zoals bijv. omega fatty acids can all cause your child gets a lot of problems. . .

“Nowadays total is not looked into the cause of the complaint, but it is often used directly heavy medication, which in my opinion that are optimal in terms of side effects, medications nowadays come in the first place, no one is ever wondering what caused nou is, so my child is so busy, allowing my child faalangst en te weinig zelfvertrouwen of waardoor zijn die leerproblemen occur. "


Het gezichtsveld van uw kind

Functional vision is the image that can be viewed without moving the head or eyes.

Wanneer het gezichtsveld van uw kind vernauwd is, ontvangt het netvlies en de visuele cortex te weinig lichtprikkels, wat kan leiden tot vele klachten zoals ook leerproblemen.

Onderzoeken in de USA & UK indicate that there is a clear link between a constricted visual field en leerproblemen, the studies showed that 20% of school children had a narrowed field of vision of less than 15 degrees !”

Met behulp van de Computerized Functional Colour Field Tester kunnen we zien of u kind een vernauwd gezichtsveld heeft en met behulp van een kleurlicht test kunnen we zien of er blokkades zitten op energetisch gebied.

Na deze metingen beginnen we met de kleurlicht sessies om zo het vernauwde gezichtsveld weer openen.

Deze sessies worden gegeven met behulp van de Photon Wave.

Photon Wave

De Photon Wave is een uniek kleurlichttoestel dat ontwikkeld is vanuit de ervaringen van onderzoekers, doctors, ophthalmologists, optometrists, osteopaths, physiotherapists and psychologists.

Het kleurenpalet heeft de capaciteit om alle zichtbare kleuren van het spectrum naar voren te brengen.

Door in de Photon Wave te kijken, seems beautiful colored light directly into your eyes.

Op deze manier verspreid het licht zich via de ogen naar het autonome zenuwstelsel.

De sessies worden door jong en oud als zeer aangenaam ervaren.


Noodzaak en werking van kleurlicht

Om gezond en in evenwicht te blijven is het noodzakelijk voldoende licht op te nemen via zonlicht.

Chronisch lichttekort door te weinig zonlicht en overmatig kunstlicht kan vermoeidheid, lethargy and loss of concentration cause.

Under the influence of factors such as stress, emotions, trauma’s, toxische stoffen, etc. ontstaan storingen in ons lichaam die de energiestroom blokkeren en uiteindelijk tot ziekte kunnen leiden.

Als het licht onze ogen binnen schijnt, dient het niet alleen om te zien maar heeft het ook een direct effect op de hypothalamus.

Onze ogen bevatten miljoenen lichtreceptoren, deze receptoren zorgen ervoor dat het licht wordt omgezet tot impulsen welke ontvangen worden in o.a. our hypothalamus. This is in contact with almost every part of our brains.

This is the hypothalamus involved in all aspects of ao. de emoties, reproduction, het autonoom zenuwstelsel en het endocriene systeem.”


How do we work?

We gaan van start door middel van een intake gesprek, waarin wij proberen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de klachten (physical, mentally and emotionally), hierop volgt de gezichtsveldmeting en worden er verschillende testen gedaan.

After this one gets right the first light session.

Tijdens iedere vervolg sessie is er een kort gesprek om de resultaten door te nemen, hierna volgt er een korte test, and then of course the light session itself. An average light treatment consists of 6 to 10 sessions.

The intake at baseline takes about 1 hour. Voor de vervolg sessies mag men rekenen op een half uur.

In het begin vinden de sessies wekelijks plaats, in

later kunnen langere periodes worden aangehouden.


Nutrition

In our view, our modern diet is not full,de gewassen worden veelal bespoten met chemische bestrijdingsmiddelen, de tomaten worden tegenwoordig gekweekt op glaswol (where are the minerals than?), er wordt veel gewerkt met chemische zoetstof (light producten), one gets a lot of sugar in, our soils are "empty", etc.

Hierdoor verliest onze voeding alle belangrijke micro nutriënten (Vitamins, minerals,etc.) En om alles biologisch te eten is vaak erg duur.

Wij werken met een persoonlijke voedingstechnologie, waarin we eerst gaan kijken hoe u of uw kind momenteel eet, waarna wij een persoonlijk voedingsprogramma gaan opstellen met de juiste voedingsstoffen (no diet).

Verder worden er eventueel hoogwaardige en uitsluitend wetenschappelijk bewezen voedingssupplementen ingezet.