Geschiedenis

Kleurlichttherapie & Wetenschap-pagina-7Geschiedenis

Therapie met kleuren en gekleurd licht is al eeuwenoud; het werd in alle hoeken van de wereld en in alle culturen toegepast.

Geschiedenis-pagina-1

 

 

 

 

De eerste verwijzingen naar lichttherapie gaan terug naar het oude Egypte. Daar werd lichttherapie als ondersteuning van andere therapievormen gebruikt.Het licht van de zon scheen van bovenaf in speciaal daarvoor ingerichte kamers. Men werkte destijds met 8 verschillende kleuren: donkerblauw, lichtblauw, groen, geel, oranje, fel rood, donkerrood en goud, waarbij men veel aandacht besteedde aan de zuiverheid van de kleur in de behandelkamer.

Geschiedenis-pagina-2

 

 

 

 

In het oude Griekenland had men een centrum voor lichttherapie: Heliopolis. Daar werden zieke mensen blootgesteld aan gefilterd zonlicht. De Grieken deden destijds al onderzoek naar het gebruik van gekleurd licht voor het behandelen van tuberculose.

Geschiedenis-pagina-3

 

 

 

 

Aan het eind van de 17e eeuw was het de Engelse filosoof en mathematicus Sir Isaac Newton, die aan de basis stond van de moderne opvattingen over kleur. Hij experimenteerde met prisma’s en toonde daarmee aan, dat daglicht een mix is van de kleuren van het zichtbare spectrum.

Geschiedenis-pagina-4

 

 

 

 

150 jaar na Newton definieerde Johann Wolfgang Goethe de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) en hoe de andere kleuren van de regenboog hieruit konden worden samengesteld. Hij onderkende ook, dat sommige kleuren actief en warm zijn (rood, oranje, geel) en andere passief en koel (groen, blauw, violet). Vandaag de dag is dit nog steeds het uitgangspunt in onderwijs, mode, kunst en psychologie. In de eeuw daarna maakten artsen gebruik van kleuren om allerlei aandoeningen, variërend van psychologische kwalen tot de pokken te behandelen. In 1878 publiceerde Dr. Edwin D. Babbitt zijn boek “Principles of Light and Color”. Hij beschreef behandelingen voor diverse kwalen, waaronder brandwonden, nervositeit en kou in armen en benen . Hij noemde zijn werk Chromatotherapie: het genezen met gekleurd licht.

Geschiedenis-pagina-5

 

 

 

 

 

 

 

In het begin van de 20e eeuw was het Dinshah Ghadiali, een tot Amerikaan genaturaliseerde Indiër, die de spectrum-chroom therapie ontwikkelde, voortbordurend op het werk van Babbitt. Hierbij werd met licht via gekleurde filters op delen van het lichaam gewerkt. Hij bereikte destijds spectaculaire resultaten op aandoeningen (o.a. suikerziekte en tuberculose), die normaal gesproken onbehandelbaar waren. Zijn baanbrekende maar controversiële aanpak bracht veel teweeg en leidde ertoe, dat Ghadiali veel tijd doorbracht in rechtzalen om zijn werk te verdedigen.

Geschiedenis-pagina-6

 

 

 

 

In het jaar 1903 ontving professor Niels Finsen de Nobelprijs voor medicijnen voor zijn onderzoek naar de toepassing van lichttherapie. Finsen bewees, dat kleuren onafhankelijke energieën zijn en dat specifieke kleurtrillingen verschillende reacties op het menselijk lichaam en de psyche bewerkstelligen.

Geschiedenis-pagina-7

 

 

 

 

 

Dr. Harry Riley Spitler, dokter en optometrist ontwikkelde in 1927 het eerste instrument voor lichttherapie via de ogen. Hij was tevens de grondlegger van ‘ The Syntonic Principle – het in evenwicht brengen’. Licht wordt therapeutisch toegepast via de ogen, de kortste en meest directe weg naar de hersencentra en heeft een belangrijke invloed op de werking van het endocrine- en zenuwstelsel.

Geschiedenis-pagina-8

 

 

 

 

In diezelfde tijd experimenteerde John Nash Ott met fotografie, waarbij hij nieuwe kunstmatige lichtbronnen produceerde, die bijna identiek licht voortbrachten als het volledige spectrum zonlicht. Hij toonde aan dat de verschillende golflengten van het lich specifieke invloeden hebben op cellulair niveau bij planten en dieren. Hij introduceerde de term ”mal-illumination” of ”onderverlichting” en suggereerde dat we ons hieraan blootstelden door zoveel tijd door te brengen bij kunstmatig licht.

Geschiedenis-pagina-9

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1947 introduceerde de Zwitserse psycholoog Dr. Max Luscher de naar hem genoemde Luscher kleurentest, een vorm van kleurentherapie, die nog steeds door veel psychologen wordt gebruikt. De test bestaat uit het kiezen van 43 kleuren uit een totaal van 73. Door te analyseren welke kleuren een persoon kiest of afwijst krijgt de therapeut inzicht in de psychologische status van die persoon. Kiest iemand bijvoorbeeld vooral donkere kleuren dan wijst dat op een behoefte aan rust en vermindering van spanning. De Russisch onderzoeker S.V. Krakov deed in diezelfde tijd onderzoek naar het effect van kleuren op het zenuwstelsel. Hij nam waar, dat rood de adrenaline klieren stimuleerde, de bloeddruk verhoogde en de hartslag versnelde en dat blauw en wit licht juist een kalmerende uitwerking hadden.

Geschiedenis-pagina-10

 

 

 

R Jacob Liberman (1947– .. ) een Amerikaanse optometrist, ging verder met het werk van Riley Spitler en maakte de “ocular phototherapy”. Dit maakte hem één van de pioniers in het genezen met licht. Hij behandelde de persoon op een holistische wijze waarbij hij rekening houdt met zowel de mentale, emotionele en fysieke conditie van de persoon.

Geschiedenis-pagina-11

 

 

 

 

Eind jaren ‘70 bracht Peter Mandel, een Duitse acupuncturist en kleur visionair, de diagnostische topografie van de handen en voeten in kaart door de subtiele verschillen in elektrische lading ten gevolge van pathologische (ziekte) processen zichtbaar te maken Verbeterde versies van deze camera worden vandaag de dag door vele therapeuten gebruikt ter ondersteuning van hun diagnose. De laatste jaren is de interesse voor lichttherapie enorm toegenomen: er zijn succesvolle behandelingen voor depressies, slaapproblemen en hormoon gerelateerde aandoeningen ontwikkeld. De opmerkelijke resultaten hebben ook de nieuwsgierigheid van de moderne wetenschap gewekt. Zij vindt steeds meer bewijs voor de fundamentele wet, die voor alle kleine en grote organismen in het universum (inclusief voor ons mensen) geldt: alle communicatie en alle interactie tussen organismen heeft te maken met of wordt bewerkstelligd door de energie van licht!


Kleurlichttherapie & Wetenschap-pagina-7