Wat is de Indigo

Indigo

De Indigo is een universeel electrofysiologisch biofeedback-systeem. Het co-ordineert een ingewikkeld electromodaal, biofeedback-programma met computersoftware teneinde bio-energetische informatie te verzamelen van het onderbewustzijn van een mens.

Hoe werkt dit Indigo-apparaat?

Wat is de Indigo-pagina

De Indigo maakt een volledige en doeltreffende analyse van zowel fysische, emotionele als mentale trillingen door het onderbewustzijn van de hulpvrager opgewekt en uitgestraald. Dit gebeurt door middel van koolstofelectroden die aangebracht worden aan enkels, polsen en voorhoofd van de hulpvrager.

De ionische uitwisseling van de reacties in het lichaam geschiedt aan de snelheid van het licht en worden geregistreerd als energetische componenten. Dank zij een retroactieve uitwisseling van trillingen meet het apparaat de uitgezonden trillingen van het lichaam en worden alternatieve trillingen teruggestuurd, dit geschiedt 55 000 maal per seconde. Het apparaat stuurt ongeveer 65 miljoen elektromagnetische micro-impulsies per seconde. Het lichaam verandert onmiddellijk zijn eigen impulsies en evolueert aldus van een toestand van onevenwicht naar een toestand van volmaakt evenwicht.

Het apparaat registreert niet enkel het energetische onevenwicht maar het helpt gelijktijdig dit onevenwicht te herstellen. Gelijktijdig Gebruikmakend van 55 verschillende kanalen en communicatie-uitwisseling met het lichaam, brengt het apparaat de nodige energetische verbeteringen aan met als doel de gezondheidstoestand van de hulpvrager te verbeteren en zijn lichaam te revitaliseren.