Werking Kleurlichttherapie

Kleurlichttherapie & Wetenschap-pagina-7
Werking kleurlichttherapie

Zonlicht is samengesteld uit elektromagnetische golven die naar de aarde worden uitgestraald. Slechts een klein deel hiervan wordt waargenomen door het menselijk oog.

Werking Kleurlichttherapie-pagina-1

 

Het al of niet zichtbaar zijn van licht wordt bepaald door de golflengte. De golflengten van zichtbaar licht lopen van 400 tot 780 nanometer, waarbij de kleur verandert van violet via indigo naar blauw, groen, geel, oranje en rood. Elke kleur heeft zijn eigen trillingsfrequentie en golflengte en dus ook een specifieke werking op lichamelijk, mentaal en emotioneel niveau.
Werking Kleurlichttherapie-pagina-2

 

Elke seconde ontvangen onze hersenen 3 biljoen boodschappen, waarvan 2 biljoen van onze ogen komt. Ons oog telt 137 miljoen fotoreceptoren waarvan 130 miljoen staafjes en 7 miljoen kegeltjes. De staafjes stimuleren het zien in schemerlicht, het kleurloos zien en het zien van beweging. De kegeltjes zorgen dat we scherp zien en zijn verantwoordelijk voor de discriminatie tussen de kleuren. Deze fotoreceptoren zetten licht om in elektrische impulsen die naar de hersenen worden gestuurd met een snelheid van 370 km per seconde. Deze impulsen gaan gedeeltelijk naar de visuele cortex voor beeldvorming en een ander deel gaat naar de hypothalamus. De hypothalamus beïnvloedt het Autonoom Zenuwstelsel, de hypofyse en de epifyse. Het Autonoom Zenuwstelsel, verantwoordelijk voor de niet-willekeurige bewegingen zoals de pupilreflex, bestaat uit het sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel activeert de hartslag en ademhaling; het parasympathisch zenuwstelsel inhibeert deze functies. Bij stress stijgt de bloeddruk, ademhaling, hartslag wat toe te schrijven is aan het sympathisch stelsel. Om evenwicht te scheppen in ons lichaam reageert het parasympathisch systeem. De informatie die de hypothalamus ontvangt wordt ook gebruikt om de afscheidingen van de hypofyse te controleren. De hypofyse is verantwoordelijkheid voor ons endocrien systeem dat onze fysieke en chemische processen reguleert door afscheiding van chemische boodschappers, hormonen genoemd. Deze hormonen worden via de bloedstroom in ons organisme gestuurd en ons organisme reageert zowel geestelijk als lichamelijk op deze hormonen. De hypothalamus beinvloedt ook de epifyse of pijnappelklier.. De epifyse reageert op licht en duisternis en zorgt ervoor dat wij voeling krijgen met de verlenging of verkorting van de dagen en met de afwisseling van de seizoenen. De epifyse is tevens een klier die melatonine afscheidt. Melatonine wordt vooral in de donkere momenten afgescheiden. Het bereikt zijn piek rond middernacht. Melatonine speelt ook een rol bij de reductie van stress. . Om gezond en in evenwicht te blijven is het noodzakelijk voldoende licht op te nemen (via zonlicht, voeding). Chronisch lichttekort door te weinig (zon)licht en overmatig kunstlicht, het dragen kan vermoeidheid, lusteloosheid en concentratieverlies veroorzaken. Onder invloed van factoren zoals stress, emoties, trauma’s, toxische stoffen, …. ontstaan storingen in ons lichaam die onze energiestroom blokkeren en uiteindelijk tot ziekte kunnen leiden.

Kleurlichttherapie & Wetenschap-pagina-7